Menu

Werkwijze en tarieven

Particulier

Aanmelden en intake

Wilt u zich aanmelden bij Mentalis-Psychologie dan heeft u een verwijzing van uw huisarts of bedrijfsarts nodig voor generalistische basis GGZ. Naast een verwijsbrief dient u tevens een identiteitsbewijs of paspoort mee te nemen naar het eerste gesprek. Heeft u vragen over de verwijzing dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via het telefoonnummer 06 – 23 08 64 29. Nadat u zich heeft aangemeld, wordt in overleg het intakegesprek gepland. Dit gesprek duurt ongeveer een uur en is bedoeld om uw klachten te inventariseren, stil te staan bij mogelijke oorzaken en uw hulpvraag te bespreken. Tevens wordt er vaak, aanvullend, gebruik gemaakt van vragenlijsten om een duidelijker beeld te krijgen. Mocht vanuit dit eerste gesprek blijken dat behandeling binnen een andere setting of de specialistische GGZ geïndiceerd is, dan wordt dit met u besproken en samen gezocht naar een passende doorverwijzing.

Behandeling

Aan de hand van behandeldoelen wordt een plan van aanpak opgesteld, en afhankelijk van de diagnose en de ernst van de klachten zal een kortdurend, middel of intensief zorgtraject opgestart worden. De sessies duren ongeveer 50 minuten en in de beginfase zullen de afspraken wekelijks of tweewekelijks worden gepland. In overleg kan de frequentie van de gesprekken in een latere fase verlaagd worden. Van belang is dat u voldoende vertrouwen heeft om weer op eigen kracht verder te gaan.
Binnen de behandeling gebruik ik methodieken die hun basis hebben in de cognitieve gedragstherapie, de cliënt-gerichte therapie en de oplossingsgerichte therapie. Verder behoren EMDR behandelingen ook tot de mogelijkheid. Afhankelijk van u als persoon en van uw klachten wordt een passend aanbod geboden.

Privacy en dossier

Alles wat in de therapie wordt besproken is vertrouwelijk. Zonder uw schriftelijke toestemming mag ik daarover geen mededelingen doen aan anderen. Indien u geen toestemming geeft, dan wordt er gewerkt volgens de privacyregels van mijn beroepsgroep. Tijdens de behandeling zullen de belangrijkste zaken omtrent uw behandeling vastgelegd worden in een dossier. Deze gegevens zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden en zijn alleen ter inzage voor uzelf en de behandelaar. Ook mag u een eigen verklaring aan uw dossier toevoegen. U heeft ook het recht uw dossier of delen daarvan te laten vernietigen. Uw dossier wordt zorgvuldig bewaard, tot vijftien jaar nadat de therapie is afgesloten.

Vergoedingen van de kosten door uw verzekering

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Dat betekent dat u zelf de rekening ontvangt die u aan mij betaalt. Bij verzekerde zorg kunt u een deel van de factuur van uw zorgverzekeraar terugkrijgen. Afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar voor contractvrije zorgaanbieders krijgt u een gedeelte of soms helemaal de kosten van uw behandeling terug. Er is wel altijd sprake van een eigen risico (het minimale eigen risico in 2019 bedraagt 385 euro). Heeft u een restitutiepolis dan krijgt u vrijwel altijd 90 tot 100% van de kosten terug. Kijk daarom goed naar uw polis en de polisvoorwaarden. U bent als cliënt zelf verantwoordelijk om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden uw ziektekostenverzekering hanteert.

Prestaties en Tarieven Generalistische Basis GGZ per 01-01-2019

Vanaf 2014 wordt niet alle psychologische zorg meer vergoed. Alleen als er sprake is van een psychische stoornis. Is er sprake van verzekerde zorg dan is verwijsbrief van uw huisarts of bedrijfsarts nodig waarin verwezen wordt naar de Basis GGZ met een vermoeden van een DSM stoornis. De maximum tarieven hiervoor zijn vastgelegd door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit). Afhankelijk van de zorgzwaarte (DSM stoornis, ernst problematiek, risico, complexiteit en beloop klachten) en zorgvraag wordt één van de volgende prestaties bij u in rekening gebracht:  kort, middel of intensief. Daarnaast is er nog een tarief voor een onvolledig behandeltraject als de behandeling na 1 of 2 gesprekken wordt beëindigd. Is er geen sprake van verzekerde zorg (coaching, preventieve zorg of klachten maar geen psychische stoornis), dan krijgt u een nota van € 100 (excl. BTW) per consult.

Behandeling Prestatie/product Tarieven Max. aantal minuten Gemiddeld aantal gesprekken Verzekerde zorg
Kort (BK) € 507 294 minuten ±1 tot ±5& Ja
Middel (BM) € 864 495 minuten ±6 tot ±8 Ja
Intensief (BI) € 1.356 750 minuten ±9 tot ±13 Ja
Onvolledig behandelproject € 207 120 minuten 1 tot 2 Ja
Coaching € 100 (excl. BTW) 60 min. per gesprek onbeperkt Nee

Bereikbaarheid en afspraken afzeggen

Wilt u een afspraak afzeggen, doe dat altijd een werkdag van 24 uur van te voren (anders krijgt u – ongeacht de reden van afmelding – toch een factuur).

Wanneer u een klacht heeft

Mentalis-Psychologie wil de zorgverlening zo goed als mogelijk afstemmen op uw wensen en verwachtingen. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent of ergens een klacht over heeft. Is dit het geval, dan is het van belang dat u dit direct bespreekbaar maakt. Mocht dit voor u onvoldoende zijn dan kunt u contact opnemen met het NIP-bureau, postbus 9921, 1006 AP Amsterdam, telefoonnummer 020 – 61 095 96.

Zakelijk: Freelance GZ-psycholoog/Educator

In te huren als freelance GZ-psycholoog met ervaring binnen diverse werkvelden.  U kunt mij inhuren op gebied van preventie, behandeling, diagnostiek en coaching. Hierin ben ik flexibel inzetbaar. Tevens verzorg ik workshops en trainingen.

Tarieven

€ 100 per uur (excl. BTW) met € 0.19 vergoeding per km.

Heeft u vragen over Mentalis psychologie?

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u vrijblijvend contact opnemen via info@mentalis-psychologie.nl of door het contactformulier in te vullen.

Ga naar contact